VRCHÁRSKA KORUNA HOREHRONIA 
*

Čo je VKH /Vrchárska koruna Horehronia/ ?

VKH nie sú preteky v pravom slova zmysle, ale jej hlavným motivačným prvkom je rozpohybovať cyklistickú verejnosť a niektorým z nich dať vrchársky /kultúrny, spoločenský/ cieľ. A tiež celoročný zmysel pre získania vrchárskej koruny Horehronia.

Vrchárska koruna Horehronská vznikla ako partnerský projekt zakladateľskej koruny Vrchařské koruny Valašska (VKV).
Áno, je ich viac!!! A ak Vám nestačí táto, pozrite aj tie ostatné vrchárske koruny.

Pre koho je určená VKH?

VKH je určená pre širokú verejnosť. Nie je to podujatie kde sa vám meria čas, dĺžka alebo vás niekto hodnotí a boduje akým štýlom bicyklujete. Samotné ciele VKH sú stanovené tak by boli zjazdne nie len pre najlepších bikerov ale aj pre klasických cykloturistov. Sú vhodné pre jednotlivcov, pre rodiny alebo pre spoločné výjazdy na bicykloch. Neexistuje žiadne obmedzenie veku, pohlavia, životného štýlu, kondície a pod... Je to pre každého bikera, ktorý sa rozhodne poctivo zdolať túto horehronskú výzvu.


Kedy dosiahnuť cieľ ?

Od 1. mája do 31. októbra 2017

Kde a ako ?

Tiež je nám úplne jedno kedy a v akú dennú alebo nočnú hodinu dosiahnete určený vrchol v danom roku. /Máj-Október/ Podstatou získania trofeje Kráľ vrchárskej koruny Horehronia je zdolať všetky vrcholy vypísané v danom roku /najčastejšie je ich cca 20/

Na každom vrchole sa cyklisti odfotia /keď je sám tak selfie/ a po kompletizácii všetkých vrcholov nám ich pošlú na našu e-mailovú adresu vkhorehronia@gmail.com .

Na záverečnom vyhodnotení budú jednotlivý držitelia kráľovských korún pozvaní na korunovanie. O poradí bude rozhodovať dátum a čas zdolania posledného vrcholu.

Registrácia ?

Okrem toho každý potencionálny kráľ VKH po zaslaní fotografie z prvého cieľa VKH bude zaregistrovaný v registry "JAZDÍM VRCHÁRSKU KORUNU HOREHRONIA 2017"

Účastníci vrchárskej koruny Horehronia 2017 získavajú možnosť využiť zľavy a bonusy u niektorých našich partnerov. /táto možnosť bude v priebehu roka 2017/ -teda aspoň dúfame že sa to podarí...

Cyklisti sa zúčastňujú tejto výzvy na vlastné nebezpečenstvo!