MÁM ZÁUJEM
  •  

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo podstatne znižuje náklady na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody. Vďaka vhodnému nastaveniu a napojeniu na vykurovací systém je možné znížiť energetickú náročnosť budovy až o 80 %.

Princíp fungovania

Princíp tepelného čerpadla je jednoduchý. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z okolia vykurovaného objektu (zo vzduchu, zeme alebo vody) a premieňa ho na vyššiu teplotnú hladinu použiteľnú pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Prevod tepla je možný vďaka stlačeniu pár chladiva v kompresore, pri ktorom dôjde k jeho zahriatiu. Tepelné čerpadlo dokáže tento princíp skvele využiť a získať tak zdarma teplo z okolia.

  • Čerpadlo vzduch / voda – vzduch je nasávaný priamo do tepelného čerpadla a získané teplo je použité pre ohrev vody vo vykurovacom systéme alebo v zásobníku teplej vody.
  • Čerpadlo zem / voda – čerpadlo odoberá teplo z plochy záhrady (zemný kolektor), geotermálneho vrtu (sonda) alebo vodnej plochy (napr. rybník).
  • Čerpadlo voda / voda – voda je obvykle čerpaná zo studne do výmenníka tepelného čerpadla a následne vracaná do zeme.

Tepelné čerpadlo je v súčasnosti najviac dopytovaným spôsobom vykurovania pre rodinné domy. Kombinuje v sebe nízke náklady na prevádzku domu a ekológiu. S tepelným čerpadlom si môžete užívať vo Vašom dome príjemné teplo za zlomok ceny v porovnaní s klasickými spôsobmi vykurovania. Úspory sa pohybujú od 50 do 80 %. Tepelné čerpadlo dodáva teplo do domu, ale neoddeliteľnou funkciou je aj ohrev teplej úžitkovej vody.

Tepelné čerpadlo je možné využiť vo všetkých objektoch, ktoré je potrebné vykurovať a kde je potrebné ohrievať teplú úžitkovú vodu. Inštalácia v novostavbách je samozrejmosť, ale je možné čerpadlo použiť aj do rekonštrukcií či starších domov. V bytových domoch a komerčných objektoch je zárukou zníženia platieb za energie.

Princíp fungovania tepelného čerpadlá

Princíp fungovania tepelného čerpadlá


Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo