MÁM ZÁUJEM
  •  

Vetranie a rekuperácia vzduchu

Princíp rekuperácie nie je zložitý. Kto by nechcel ušetriť pri vykurovaní? Niekedy sa ale náklady rekuperácie vracajú ťažko.

Definícia rekuperácie: ide o spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu a následne odovzdania tepla čerstvému vzduchu, ktorý je privádzaný do obytných priestorov a zároveň odvádzaný ako ochladený vzduch (resp. v interiéri spotrebovaný) viď. obrázok.

Systém núteného vetrania s rekuperáciou sa skladá z dvoch základných častí: rekuperačnej jednotky a vzduchotechnického potrubného rozvodu. Potrubím je poprepájaný celý obytný priestor, ktorý tak zaisťuje distribúciu čerstvého vzduchu a súčasne aj spoľahlivý odvod spotrebovaného vzduchu. Výraznejší efekt pri vykurovaní, ale aj ochladzovaní počas letných mesiacov sa dá dosiahnuť zakomponovaním zemného výmenníka tepla (ZVT). ZVT je jednoducho povedané potrubie zakopané v zemi v nezamŕzajúcej hĺbke minimálne 120 až 200 cm.

Prednosťou núteného vetrania s rekuperáciou, ktorá sa uvádza v mnohých zdrojoch je hlavne výrazná úspora nákladov na vykurovanie. V zásade je to pravda, ale nie je to tak jednoduché. Systém vedie k výraznému obmedzeniu tepelných strát objektu, čo je zaujímavé pre toho, kto má záujem o vybudovanie pasívneho – nízkoenergetického domu. Na druhú stranu nízkoenergetické domy, kde náklady na vykurovanie nie sú vysoké, predstavuje prirodzené vetranie a rekuperácia len bonus. Návratnosť v tomto prípade nie je až tak citeľná resp. pomaly. U starších stavieb je toto kritérium významné pre domy, ktoré majú vysoké náklady na vykurovanie.

Za jednoznačnú výhodu vetracích systémov s rekuperáciou tepla sa označuje zvýšená kvalita vzduchu v obývaných priestoroch. Faktom je, že naše domy a byty sú vetrané nedostatočne, a to z rôznych dôvodov. Nútené vetranie privádza nielen čerstvý vzduch, ale naviac je tento vzduch filtrovaný, zbavený prachu a prípadne i ďalších alergénov v závislosti od typu použitého filtra.

Systém rekuperácie vzduchu

Systém rekuperácie vzduchu